Archives par mot-clé : Polska

Zapraszam gości z Polski – zarówno w charakterze słuchaczy, jak ewentualnych panelistów

(Crédit photos : Philippe Piron)


 

FRANCUSKI / HISZPAŃSKI / WŁOSKI / ANGIELSKI.
 
 

W dniach 23 września – 2 października 2019 r. w Lourdes odbędzie się ośmiodniowa sesja na tamat homoseksualizmu z udziałem panelistów z różnych krajów. Są to osoby powstrzymujące się od czynów homoseksualnych lub takie, które wybrały radykalną czystość (celibat) i które zdobyły się na odwagę mówienia o swoim homoseksualizmie i różnych wymiarach tego zjawiska w aktualnym świecie. Spotkanie będzie nagrywane, a film, mam nadzieję, posłuży kiedyś jako materiał formacyjny dla osób zainteresowanych tematem (najlepiej parafii). Zapraszam gości z Polski – zarówno w charakterze słuchaczy, jak ewentualnych panelistów ! Poniżej program spotkania.
 

Philippe Ariño
 

lahomosexualidadenverdad@gmail.com
 

Składka na organizację wydarzenia on line.
 
 

8-dniowa sesja na temat homoseksualizmu

 

Dzień 1 – Homoseksualizm (wymiar osobisty)

 

– Odkrycie swojego homoseksualizmu (świadectwa): radości i smutki. Konflikt wewnętrzny (lata szkolne, przyjaźnie, odosobnienie, odczucia…).

– Czy homoseksualizm jest tożsamością? Jest wrodzony czy nabyty? Skąd się bierze? Kiedy się ujawnia?

– Definicja słowa „seksualność”, a zwłaszcza „homoseksualność” (homoseksualizm) – 5 różnych sensów tego słowa.

– Czego oznaką jest homoseksualizm? – nieprzyczynowe związki homoseksualizmu z gwałtem.

– Skąd wiadomo, że rzeczywiście jest się kimś homoseksualnym? A gdyby to nie istniało?

– Stosunek osób homoseksualnych do ich ciała, tożsamość związana z płcią (transwestytyzm, zniewieściałość, męskość, kompleksy, gusty, poczucie inności…).

– Czy można zmienić orientację seksualną? (wsparcie psychoanalityczne, miłość do osoby płci przeciwnej, małżeństwo, ojcostwo – świadectwa. Homoseksualizm a psychiatria.

– Stosunek osób homoseksualnych do różnicy płci (mizoandria, mizoginia, gwałt, zazdrość, konfliktowe relacje z rodzicami).

– Odmiana i wyjaśnienie skrótu LGBTQI.

– Czy biseksualizm istnieje? (jak się go przedstawia społeczeństwu; czym on naprawdę jest).

– Czy istnieje tożsamość transseksualna, obupłciowość? Co radzić osobie transgenderycznej lub transpłciowej?
 
 

Dzień 2 – Homoseksualizm (wymiar rodzinny)

 

– Bliska mi osoba jest homoseksualna (najlepszy przyjaciel, mąż, syn, dziecko brata lub siostry, wuj, chłopak, w którym jestem zakochana) : świadectwa

– Czy homoseksualizm jest skutkiem wychowania? Czy ma związek z rodziną (kazirodztwo, rodzeństwo bliźniacze, pedofilia, rozwód, aborcja, brak miłości…)?

– Czy to choroba? Moda?

– Czy trzeba dokonywać comingout-u? Jak to zrobić? (świadectwa)

– Jestem rodzicem i moje dziecko ujawnia mi swój homoseksualizm: jak reagować? Jak towarzyszyć bliskiej osobie homoseksualnej? (świadectwa)

– Obecna propaganda demonizowania rodziców osób homo i sakralizacja rodziców gays friendly.

– Jak mówić o homoseksualizmie małym dzieciom? nastolatkom?

– Przypadki mające miejsce w rodzinie (syn mnie szantażuje samobójstwem, przedstawia mi swojego chłopaka, chce z nim jechać na wakacje, zaprasza mnie na swój ślub; córka-lesbijka jest w ciąży, itp.)
 
 

Dzień 3 – Homoseksualizm (wymiar miłosny – „para”)

 

– Inicjacja homoseksualna, jak przeżyłem/-łam swój pierwszy raz”? (świadectwa)

– Czy to miłość (kruchość związku, niewierność, trudności w zdefiniowaniu)?

– Czy istnieją szczęśliwe i trwałe związki homoseksualne? Czy można mówić o „parach”?

– Skomplikowana rzeczywistość „par” homo (stosunki siłowe dominacji/poddania, zniszczona przyjaźń, trudna przyjaźń na poziomie zmysłowym lub miłosnym).

– Jeśli to nie miłość, to ją przypomina… (świadectwa mocnych doświadczeń miłosnych, które przeżyłem/-łam. Świadectwa spotkania Jezusa, silniejszego niż te doświadczenia).

– Jakie są pozytywne aspekty „pary homo”? Dlaczego jesteśmy skłonni w nie wierzyć („dobre” powody).

– Na czym polega zło „pary homo”?

– Czy jest różnica między homoseksualnymi parami mężczyzn i kobiet?

– Coraz częstsze przypadki mężczyzn lub kobiet, którzy się rozwodzą, aby wejść na drogę przeżywania ich homoseksualizmu.

– Przypadki mające miejsce wśród przyjaciół (np. spotykam zgodną „parę homo”: co mówić? Najlepszy przyjaciel oznajmia mi, że jest gejem: jak reagować, gdy mój znajomy nie jest szczęśliwy w związku: co powiedzieć, by go nie stracić?).
 
 

Dzień 4 – Homoseksualizm (kultura, media, sztuka, stowarzyszenia)

 

– Najważniejsze daty w światowej historii homoseksualizmu (przełomowe zdarzenia, zapisy prawne).

– Dobre wspomnienia wyniesione ze wspólnot homo: działanie w stowarzyszeniach, działalność polityczna, artystyczna, przyjaźnie, rozrywka (świadectwa).

– Seriale i filmy na temat homoseksualizmu: jaki obraz zjawiska nam pokazują (fragmenty filmów); po co je oglądać?

– Bogactwo symboli homoseksualnych (por. „Słownik kodów homoseksualnych”). Co łączy osoby homoseksualne (gusty, przeżycia)? Jakie filmy i zajęcia lubimy? Dlaczego?

– Dlaczego jakiś artysta staje się ikoną homoseksualizmu?

– Środowsiko lesbijskie: ogólny opis.

– Czy Gay Pride jest czymś strasznym? (szczególnie parady w Ameryce Południowej)

– Czy słusznie się mówi o „wspólnotach homoseksualnych”? Czy należy tak mówić?
 
 

Dzień 5 – Homoseksualizm (wymiar prawny, polityczny, międzynarodowy)

 

– Czy istnieje „homoseksualne lobby”, które przeniknęło do mediów, świata pracy, polityki? Jak daleko sięgają jego wpływy? Kto nim steruje?

– Klasyczne argumenty propagandy pro-gejowskiej (prawa człowieka, równość mężczyzn i kobiet, szacunek, walka z faszyzmem, wyzwolenie z opresji, solidarność, różnorodność, przypisywanie sobie statusu ofiary).

– Heteroseksualizm: Bestia z Apokalipsy (diabeł przebrany za różnicę płci; dlaczego Kościół nigdy nie bronił heteroseksualizmu).

– Związki homoseksualizmu z masonerią (definicja masonerii i alchemii).

– Kwestia homoseksualna w Kolumbii: wzrost biseksualizmu wśród młodzieży. Obóz progresistów (wspierany przez feministki) i konserwatywno-katolicki (wspierany przez „maczo”) radykalizują się, a młodzież opuszcza Kościół, bo nie rozumie jego stanowiska w sprawie homoseksualizmu.

– Co to jest teoria gender i ideologia gender? Jaką drogą dotarła do naszego kraju? Jak jej przeciwdziałać?

– Szkodliwość „związków cywilnych” i „homo-małżeństw”. Dlaczego te prawa są w istocie homofobiczne (nawet gdy podają się za gay friendly)? Czy służą do wprowadzenia praw do in vitro na życzenie i surogacji?

– Promocja homoseksualizmu w szkołach: stan obecny.

– Co nas czeka w przyszłości… (homoseksualizm: znak końca świata?)
 
 

Dzień 6 – Homofobia

 

– Dlaczego tak trudno mówić o homoseksualizmie?

– Znaczenie homofobii przyjęte w świecie (nadmuchiwanie przypadków, cel: ekspansja ideologii).

– Homofobia rozumiana przez katolików (wyzwisko, coś co nie istnieje).

– Przejawy prawdziwej homofobii: gwałty, zbrodnie, samobójstwa, turystyka seksualna. Mechanizmy homofobii (profil psychologiczny agresora, profil ofiary). Źródła. Czy homofobia jest tylko wyparciem?

– Przemoc w środowiskach i w praktykach homoseksualnych, portale społecznościowe i randkowe, bezpłatna prostytucja, napięcia z „parach”, eliminowanie w mediach osób homoseksualnych, którze mówią o przemocy, homofobia w sporcie, więzieniu szkole (świadectwa).

– Homofobia między osobami homoseksualnymi (świadectwa): nienawiść do znanych osób homoseksualnych, bifobia, transfobia, lesbofobia, kult młodości lub przeciwnie – niechęć do młodzieży.

– Zaskakująca homofobia osób gays friendly.

– Związki terroryzmu i homoseksualizmu.

– Związki dyktatur (fundamentalizmów religijnych) i homoseksualizmu.

– Wielcy nieobecni: osoby homoseksualne biseksualne, wierzące, zmediatyzowane, niepełnosprawne lub zarażone AIDS, wygnane, biedne lub bezdomne, uzależnione od narkotyków.
 
 

Dzień 7 – Homoseksualizm (wymiar kościelny)

 

– Dlaczego Kościół jest przeciwny aktom homoseksualnym (a więc tworzeniu par)? Co mówi Pismo święte, Katechizm Kościoła? Jak uzasadnić termin „czyny wewnętrznie nieuporządkowane”? Czego brakuje w zapisach Katechizmu? Czy stanowisko papieża Franciszka jest słuszne?

– Czy osoba homoseksualna w stanie grzechu ciężkiego pójdzie do piekła?

– Homofobia ze strony działaczy pro-life. Jak osoby homoseksualne, w tym żyjące w celibacie, są traktowane przez katolików, księży, kardynałów? (paradoks kolumbijski: osoby homoseksualne otrzymują dużo wsparcia, ale się je ukrywa lub ich nie słucha).

– Zaskakujące poparcie katolików pro-life dla instytucji „homomałżeństwa”.

– Milcząca promocja homoseksualizmu w rzekomo katolickich mediach i szkołach.

– Nierozwiązywalne sprawy w parafiach (katecheta lub organista jest homo, para homo uczestniczy we mszach, ksiądz, seminarzysta, przełożony skautów, itp).

– Księża homoseksualni: stan na dziś. Jak żyć w tym rozdowjeniu (rady).

– Jakie są chrześcijańskie organizacje gejowskie? Czy są wystarczające (w tym Courage)? Czy Kościół w wystarczającym stopniu przyjmuje osoby homoseksualne?

– Homofobia zarówno w katolickich środowiskach postępowych jak tradycyjnych (świadectwa). Błędy w stanowisku ks. Jamesa Martina. Błędy także w stanowisku kard. Saraha.

– Grupy terapeutyczne (ex-geje, terapie agape, grupy wsparcia i przywracania tożsamości. Czy Bóg może uzdrowić z homoseksualizmu? Jakie są rezultaty osiągane w takich grupach (świadectwa).

– Stosunek innych wyznań do homoseksualizmu: żydzi, muzułmanie, protestanci.

– Argumenty, które przekonują niewierzących do stanowiska Kościoła w kwestii homoseksualizmu: wytłumaczenie homofobii, podkreślenie wagi różnicy płci, wyjaśnienie pojęcia dyskryminacji; najlepszym argumentem jest obecność osób homo żyjących w czystości.
 
 

Dzień 8 – Homoseksualizm (wymiar świętości)

 

– Czy homoseksualizm i świętość mogą iść w parze? (Ryzyka jakie trzeba podjąć)

– Bycie osobą homoseksualną i żyjącą w czystości powoduje niechęć czterech grup: gays friendly, katolików postępowych, katolików obojętnych lub tchórzliwych, katolickich konserwatystów. Zazdrość ze strony księży.

– Zjawiska satanistyczne związane z aktami homoseksualnymi (świadectwa).

– Bóg w moim życiu (świadectwa działania sakramentów, radość z poznania Jezusa; świadectwa z doświadczonych cudów; Jezus wypełnia całe moje życie i nie ma w nim miejsca na praktyki homoseksualne).

– Osoby homoseksualne : niezrównani przyjaciele. Szczególne zalety takich osób.

– Dziedziny, w jakich osoby homo są twórcze i pomocne w społeczeństwie i Kościele.

– Dlaczego kwestia homoseksualna powinna być priorytetem duszpasterskim i społecznym? Dlaczego to klucz do wielu spraw w Kościele i na świecie? Dlaczego to nie jeden z tematów, lecz temat par excellence (oprócz Jezusa)? Gwałtowne i coraz częstsze ataki grup LGBT na Kościół.

– Dlaczego homoseksualizm przeżywany w celibacie otwiera serca i jest najlepszą bronią przeciwko atakom antyklerykalnym?

– Piękno, siła i poczucie humoru wspólnoty osób homoseksualych wybierających celibat.

– Jaka jest różnica między „czystością”, „abstynencją” i „celibatem”? Jak dotrzeć do celibatu? Co konkretnie zaproponować osobie trwale homoseksualnej, aby zajęła się publicznym duszpasterstwem?

– Czy osobom homoseksualnym należy proponować specyficzną formę bycia w Kościele? Oblaturę? Czy nie ma ryzyka, że ktoś się zamknie w swojej skłonności?

– Jak zerwać z masturbacją i pornografią?

– Osoba homoseksualna, żyjąca w celibacie: kto może nam przeszkodzić?